بسم الله الرحمان الرحیم

 

به نام خداوند جان و خرد              کزین برتر اندیشه بر نگذرد

  خودم    

نام و نام خانوادگی : جواد ذبیحی راد

فرزند : محمد هادی 

شماره شناسنامه : 626        صادره: مشهد

تاریخ تولد : 1354/3/15      وضعیت تاهل : متاهل

 

سوابق تحصیلی ودوره های گذرانده شده:

1)  لیسانس مدیریت هتلداری

2)  دیپلم بیزینس پلن و مارکتینگ درسال (2009)

3)  گذراندن دوره آموزش الگوهای رفتاری وآداب معاشرت درگردشگری درسال (1385)

4)  گذراندن دوره آموزش بازاریابی الکترونیک درصنعت گردشگری درسال (1386)

5)  گذراندن دوره آموزش مقدماتی کارکنان واحدهای اقامتی درسال (1386)

6)  گذراندن دوره آموزش بدوخدمت مهارتهای تدریس ازآموزش وپرورش خراسان رضوی درسال(1391)

7)  گذراندن دوره آموزش مدیریت هتلداری ویژه مدیران داخلی هتل ها درسال (1393)

8)  گذراندن دوره آموزش غذا و نوشیدنی درسال (1393)

9)  گذراندن دوره آموزش عوامل مستقر در پایانه ها درسال (1393)

 

تجارب:

1)  فعالیت درامورتزئینات داخلی ارگانهای دولتی و شرکتهای دولتی،خصوصی از سال (1376)

2)  فعالیت درامورتزئینات داخلی هتلها از سال (1376)

3)  دارای تائیدیه و رضایتنامه ازاتحادیه هتلداران مشهد در سال (1376)

4)  دارای تائیدیه و رضایتنامه ازاتحادیه هتلداران مشهد در سال (1383)

5)  فعالیت درامورتزئینات داخلی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی منطقه شمالشرق ایران ازسال (1384)

6)  دارای تائیدیه و رضایتنامه ازاتحادیه هتلداران مشهد در سال (1388)

7)  مشاوره ، کارشناسی ، جانمایی ، تجهیزات وتزئینات هتلهای ایرانگردی و جهانگردی منطقه شمالشرق ایران ازسال (1388)

8)  مدرس هتلداری ازسال (1389)

9)  دارای تائیدیه و رضایتنامه ازاتحادیه هتلداران مشهد در سال (1394)

10)  کارشناس خبره محلی شهرستان مشهد در رشته هتلداری و تزئینات ساختمانی ازسال (1394)

 

 

 

منبع : مشاور ، مدرس ، کارشناس هتلداری و تزئینات داخلیرزومه:
برچسب ها : درسال ,آموزش ,دوره ,مشهد , گذراندن ,رضایتنامه ,دوره آموزش , گذراندن دوره ,هتلداران مشهد ,رضایتنامه ازاتحادیه ,ازاتحادیه هتلداران ,رضایتنامه ا