صنعت هتلداری و گردشگری از قدیمی ترین صنایع در جهان است.اولین کاشفان ، جهانگردان ، بازرگانان و مبلغان مذهبی نیاز به محل اقامت، غذا و فرصتی برای استراحت در هنگام سفرشان داشتند. مردم درب منازل و مطبخ هایشان را به روی این مسافران خسته گشودند و صنعتی جدید بوجود آمد.
امروزه ما درعصری زندگی می کنیم که چندین دهه است که صاحب نظران هر شاخه ازعلوم در هر برهه از زمان برآن نامی نهاده اند،  گروهی آن را عصر صنعت، برخی دیگر عصراتم و بعضی ها عصر اطلاعات و عده ای هم زمان حاضر را عصر گردشگری و توریسم نامیده اند.

صنعت گردشگری یکی از پایاترین و پویاترین صنایع بشری است! لذا هر کشوری سعی در جذب هر چه بیشتر گردشگران و توریست های بین الملل دارد. از این جهت رقابت زیادی در میان کشورهای مختلف جهان در جریان است. 

ما در سرزمینی چهار فصل با جاذبه های طبیعی بسیار باشکوه و داشتن آثار باستانی ارزنده ای زندگی می کنیم که هم از نظر افتخارات تاریخی و هم از نظر دست  آوردهای  علمی و هنری به یادگار مانده از نیاکان و پیشینیانمان بی تردید می تواند به عنوان یکی از پر افتخارترین کشورهای مطرح جهان باشد.
بنابرقول وگفته قزیب به اتفاق گردشگران و سیاحانی که به ایران سفرکرده اند مهمترین تصویرذهنی که ازاین مرزوبوم با خود به یادگاربرده اند، میهمان نوازی ایرانیان بوده است.

 
منبع : مشاور ، مدرس ، کارشناس هتلداری و تزئینات داخلیصنعت هتلداری و گردشگری:
برچسب ها : گردشگری ,جهان ,صنعت ,صنعت هتلداری